Buổi chụp các thầy tại Câu lạc bộ Aikido Aishinkan mà Slash theo học, câu lạc bộ hiện có hơn 10 địa điểm giảng dạy ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận.

Buổi chụp chủ yếu là chân dung profile các thầy và các huấn luyện viên, nhưng mình cũng tranh thủ chụp được vài tấm các thầy tập với nhau, đánh các đòn thế.

Hy vọng mình sẽ có tiếp những buổi chụp thêm về các kỹ thuật trong Aikido.