Chụp hình chân dung trong studio với khách hàng Thanh Vân tại Slash Photography.