Một buổi chụp creative portrait với model Nguyễn Phương.

Và kết quả có rất nhiều tấm hình mình rất thích.