Đây là buổi chụp với Võ Trọng Phúc – Vietnam’s Got Talent mùa đầu tiên.

Buổi chụp diễn ra nhanh chóng và thoải mái.

Khi Phúc cầm đàn lên và phiêu theo nhạc thì mình chỉ tìm kiếm ánh sáng và lưu lại những khoảnh khắc đó.